Eisen AED bij Bank

Ten eerste moeten alle AED's aan gestelde eisen voldoen. Dit zijn de algemene eisen, zoals de voorschriften stellen. Eigenlijk zijn er op het moment twee verschillende instanties die deze kwaliteit waarborgen. De eerst instantie is de FDA. De FDA staat voor Food and Drug Administration. Dit is een Amerikaanse instantie die er op toeziet dat de AED aan alle eisen voldoet, zodat er een veilige reanimatie kan plaats vinden. Dit keurmerk is niet alleen geldig in Amerika, maar wordt ook in Nederland geaccepteerd. Daarnaast heb je het CE keurmerk. Het is eigenlijk geen keurmerk, maar een Markering. De CE markering wordt vanuit de Europese unie uitgegeven en is geldig in heel Europa. Dus ook in Nederland.

Maak jouw eigen website met JouwWeb